Цөөн үгээр

- Хадлангийн талбайг гэрээгээр ашиглуулах хуваарь - Сэлэнгэ аймгийн арслан цол хүртсэн Эрдэнэжавын Саранбаатарт сумын "Хүндэт иргэн" цол тэмдэгээр шагнаж урамшууллаа. - Сэлэнгэ аймгийн арслан цол хүртсэн Эрдэнэжавын Саранбаатарт сумын "Хүндэт иргэн" цол тэмдэгээр шагнаж урамшууллаа.

Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд “Цэвэр сайхан орчин” сэдэвт аян болзолт уралдаан зарлагдлаа

Нийтэлсэн: 1 жилийн өмнө Үзсэн: 283

Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд “Цэвэр сайхан орчин” сэдэвт аян болзолт уралдаан зарлагдлаа.
1. Шилдэг тохижилттой өрх 300,000
2. Шилдэг тохижилттой аж ахуйн нэгж 500,000
3. Шилдэг тохижилттой гудамж хэсэг 500,000
4. Шилдэг тохижилттой баг 500,000
5. Шилдэг тохижилттой байгууламж 300,000
Шалгуур үзүүлэлт:
Шилдэг тохижилттой өрх
- Хашаа байшингаа засаж сэлбэн будаж шохойдсон байх
- Хашаа гудамж, орчны цэвэрлэгээ хог хаягдал зайлуулалтаар үлгэрлэх хэмжээнд хүрсэн байх
- Эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн тохилог бие засах газар
- Хашаандаа бусдыг үлгэрлэх ногоон байгууламжтай байх
- Орчны тохижилт цэвэрлэгээнд оролцсон идэвх оролцооны байдал
- Амьдрах орчноо сайжруулах талаар сүүлийн үеийн техник технологи нэвтрүүлсэн байдал нь шалгаруулалтын үзүүлэлтэнд нөлөөлнө.
Шилдэг тохижилттой аж ахуйн нэгж
- Тохижилтын ажлын төлөвлөгөөтэй
- Байгууллагын гадна өнгө үзэмжээ тохижуулсан байдал
- Байгууллага орчны болон хуваарьт хууль тогтоомжоор заагдсан газар, гудамж талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэж тохижуулсан байдал
- Байгууллага орчиндоо ногоон байгууламж нэмэгдүүлсэн байдал
- Байгууллагын хаяг гадна гэрэлтүүлэг ажил үйлчилгээтэй холбоотой зар мэдээ рекламыг шинэчилж сайжруулсан байдал
- Үйлчлүүлэгчид иргэдэд ажил үйлчилгээг тав тухтай хүргэх боломж бүрдүүлсэн байдал
- Орчны тохижилт цэвэрлэгээнд оролцсон хамт олны идэвхи оролцоо
Шилдэг тохижилттой баг
- Багийн ажлын зохион байгуулалт, иргэдээ хамруулсан байдал
- Гудамжны шалгуур үзүүлэлтийг хангасан байдал
- Багийнхаа гадна болон дотор орчинг тохижуулж цэцэрлэгжүүлэх зүлэгжүүлж ногоон байгууламжыг нэмэгдүүлэх иргэдэд ая тухтай үйлчилгээг үзүүлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн байх
- Өөрийн багийн онцлогийг харуулсан бүтээлч ажлыг иргэдийн оролцоотой санаачилсэн байх
- Иргэдийн оролцоотойгоор үүсч бий болсон гуу жалга, нүх овгор шороо үерийн далан зэргийг засч дарж булах шаардлагатай бол дахин хөрсжүүлэх нөхөн сэргээх ажлуудыг үр дүнтэй зохион байгуулсан байх
Шилдэг ногоон байгууламж, зүлэгжүүлэлт хийсэн иргэн төрийн бус байгууллага
- Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд мод бут сөөг жимс жимсгэн тарих зүлэгжүүлэх ажил хийгдсэн байдал
- Зүлэгжүүсэн талбайн хэмжээ, зориулалтын зүлэг тарьсан байдал
- Усалгаа арчилгаа хийсэн байдал
материалыг 2017-07-05-ний өдөр Сэлэнгэ аймаг руу явуулна

Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд “Цэвэр сайхан орчин” сэдэвт аян болзолт уралдаан зарлагдлаа.
1. Шилдэг тохижилттой өрх 300,000
2. Шилдэг тохижилттой аж ахуйн нэгж 500,000
3. Шилдэг тохижилттой гудамж хэсэг 500,000
4. Шилдэг тохижилттой баг 500,000
5. Шилдэг тохижилттой байгууламж 300,000
Шалгуур үзүүлэлт:
Шилдэг тохижилттой өрх
- Хашаа байшингаа засаж сэлбэн будаж шохойдсон байх
- Хашаа гудамж, орчны цэвэрлэгээ хог хаягдал зайлуулалтаар үлгэрлэх хэмжээнд хүрсэн байх
- Эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн тохилог бие засах газар
- Хашаандаа бусдыг үлгэрлэх ногоон байгууламжтай байх
- Орчны тохижилт цэвэрлэгээнд оролцсон идэвх оролцооны байдал
- Амьдрах орчноо сайжруулах талаар сүүлийн үеийн техник технологи нэвтрүүлсэн байдал нь шалгаруулалтын үзүүлэлтэнд нөлөөлнө.
Шилдэг тохижилттой аж ахуйн нэгж
- Тохижилтын ажлын төлөвлөгөөтэй
- Байгууллагын гадна өнгө үзэмжээ тохижуулсан байдал
- Байгууллага орчны болон хуваарьт хууль тогтоомжоор заагдсан газар, гудамж талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэж тохижуулсан байдал
- Байгууллага орчиндоо ногоон байгууламж нэмэгдүүлсэн байдал
- Байгууллагын хаяг гадна гэрэлтүүлэг ажил үйлчилгээтэй холбоотой зар мэдээ рекламыг шинэчилж сайжруулсан байдал
- Үйлчлүүлэгчид иргэдэд ажил үйлчилгээг тав тухтай хүргэх боломж бүрдүүлсэн байдал
- Орчны тохижилт цэвэрлэгээнд оролцсон хамт олны идэвхи оролцоо
Шилдэг тохижилттой баг
- Багийн ажлын зохион байгуулалт, иргэдээ хамруулсан байдал
- Гудамжны шалгуур үзүүлэлтийг хангасан байдал
- Багийнхаа гадна болон дотор орчинг тохижуулж цэцэрлэгжүүлэх зүлэгжүүлж ногоон байгууламжыг нэмэгдүүлэх иргэдэд ая тухтай үйлчилгээг үзүүлэх нөхцлийг бүрдүүлсэн байх
- Өөрийн багийн онцлогийг харуулсан бүтээлч ажлыг иргэдийн оролцоотой санаачилсэн байх
- Иргэдийн оролцоотойгоор үүсч бий болсон гуу жалга, нүх овгор шороо үерийн далан зэргийг засч дарж булах шаардлагатай бол дахин хөрсжүүлэх нөхөн сэргээх ажлуудыг үр дүнтэй зохион байгуулсан байх
Шилдэг ногоон байгууламж, зүлэгжүүлэлт хийсэн иргэн төрийн бус байгууллага
- Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд мод бут сөөг жимс жимсгэн тарих зүлэгжүүлэх ажил хийгдсэн байдал
- Зүлэгжүүсэн талбайн хэмжээ, зориулалтын зүлэг тарьсан байдал
- Усалгаа арчилгаа хийсэн байдал
 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ