Цөөн үгээр

- МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 188 ДУГААР ТОГТООЛ - шинэчлэгдсэн ойн экологи эдийн засгийн үнэлгээгээг үндэслэн хохирол тооцох аргачлал - Нийгмийн халамжийн сангаас үйлчилгээ авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

14-р цэцэрлэг 2018 онд багш ажилчдын хамтын ажиллагааны хүрээнд:

Нийтэлсэн: 2 жилийн өмнө Үзсэн: 183

2018 онд багш ажилчдын хамтын ажиллагааны хүрээнд:

  •  2018 оны сар бүрийн үйл үйл ажиллагааны  төлөвлөгөөг хамт олноороо хэлэлцэн баталлаа.
  • Анги танхим, өрөө тасалгааны дулааныг хянаж, цахилгаан дулааны хангамжийн системийн эвдрэл гэмтэл доголдлыг тухай бүрд нь зассан.
  • Ажлын цагийг баримтлах, үр бүтээлтэй өнгөрүүлж байгууллагын дотоод журмыг мөрдөн ажилласан.
  • Байгууллагын цахилгаан эрчим хүчийг хэмнэн ажиллаа.
  • Байгууллагын гаднах болон хашааны доторх хог цэвэрлэгээг 3-р сараас эхлэн 7 хоног бүрийн Пүрэв гарагт нийт 8 удаагийн орчны цэвэрлэгээ хийсэн ба сумын хог хаягдлыг төв цэгт 1 удаа очиж ажилласан. Энэ хугацаанд байгууллагын хогийн цэг дэх хогийг 2 удаа, орчны хогийг 3 удаа ачиж сумын нэгдсэн төв хогийн цэгт буулгасан. Нийт 24 багш ажилчидтай бөгөөд 8 удаагийн цэвэрлэгээнд давхардсан тоогоор 184 хүн/цаг ажилласан байна.

     

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ