Цөөн үгээр

- Аймгийн болон орон нутаг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажлын тухай мэдээлэл - УЛААНБААТАР- ЗҮҮНҮБҮРЭН- УЛААНБААТАР ЧИГЛЭЛД ЗОРЧИХ ТЭЭВРИЙН ҮНЭ - СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ӨСВӨРИЙН ШАТАРЧДЫН АЙМГИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭНИЙ УДИРДАМЖ
“150 мянган айл-Орон сууц” үндэсний хөтөлбөр

2 жилийн өмнө 280

“150 мянган айл-Орон сууц” үндэсний хөтөлбөр...
ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР 2020 ОНД АГНАХ, БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

2 жилийн өмнө 258

ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР 2020 ОНД АГНАХ, БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ...
Ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр

2 жилийн өмнө 599

Ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр...
Атар 4-н тариалангийн тогтвортой хөгжлийн аяныг зарлах тухай

2 жилийн өмнө 300

Атар 4-н тариалангийн тогтвортой хөгжлийн аяныг зарлах тухай...
Ахмад настны хөгжил хамгаалал

2 жилийн өмнө 262

Засгийн газрын 2019 оны 10 дугаар сарын 30-ны 389 дугаар тогтоол Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай...
Засгийн газрын 2019 оны 08 дугаар сарын 14-ны өдрийн 317 дугаар тогтоол Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

2 жилийн өмнө 337

Засгийн газрын 2019 оны 08 дугаар сарын 14-ны өдрийн 317 дугаар тогтоол Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай....
Засгийн газрын 2019 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн 200 дугаар тогтоол Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

2 жилийн өмнө 308

Засгийн газрын 2019 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн 200 дугаар тогтоол Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай...
Засгийн газрын 2020 оны 04 дүгээр сарын 15-ны 135 дугаар тогтоол Газар тариалангийн тогтвортой хөгжлийг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай

2 жилийн өмнө 235

Засгийн газрын 2020 оны 04 дүгээр сарын 15-ны 135 дугаар тогтоол Газар тариалангийн тогтвортой хөгжлийг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай...
Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

2 жилийн өмнө 185

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай...
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэлийн үр дүн, мэргэшлийн үр дүнг үнэлэх журам

2 жилийн өмнө 206

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэлийн үр дүнг, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ