Цөөн үгээр

- Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө - МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 188 ДУГААР ТОГТООЛ - шинэчлэгдсэн ойн экологи эдийн засгийн үнэлгээгээг үндэслэн хохирол тооцох аргачлал
Улс, аймаг, ОНХС, СХС-аар хийгдсэн ажил, арга хэмжээний жагсаалт

11 сарын өмнө 230

Улс, аймаг, ОНХС, СХС-аар хийгдсэн ажил, арга хэмжээний жагсаалт...
үйл явдлын мэдээ

12 сарын өмнө 168

төсөл

1 жилийн өмнө 202275

төслийн санал...
Сэлэнгэ аймгийн УБГ

1 жилийн өмнө 2240

Сэлэнгэ аймгийн ЭМГ

1 жилийн өмнө 202245

Аймгийн Эрүүл мэндийн газар...
Сэлэнгэ аймгийн Статистикийн газарйн

1 жилийн өмнө 202251

Аймгийн статистикийн салбар...
Сэлэнгэ аймгийн ХХААХҮС

1 жилийн өмнө 202199

Аймгийн хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбар ...
Сэлэнгэ аймгийн МХГ

1 жилийн өмнө 202199

Аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар...
Сэлэнгэ аймгийн МХГ

1 жилийн өмнө 192

Сэлэнгэ аймгийн БХБГ

1 жилийн өмнө 202149

Аймгийн барилг хот байгуулалтын газар...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ