Цөөн үгээр

- МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 188 ДУГААР ТОГТООЛ - шинэчлэгдсэн ойн экологи эдийн засгийн үнэлгээгээг үндэслэн хохирол тооцох аргачлал - Нийгмийн халамжийн сангаас үйлчилгээ авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт
Улс, аймаг, ОНХС, СХС-аар хийгдсэн ажил, арга хэмжээний жагсаалт

9 сарын өмнө 198

Улс, аймаг, ОНХС, СХС-аар хийгдсэн ажил, арга хэмжээний жагсаалт...
үйл явдлын мэдээ

9 сарын өмнө 145

төсөл

1 жилийн өмнө 202236

төслийн санал...
Сэлэнгэ аймгийн УБГ

1 жилийн өмнө 2220

Сэлэнгэ аймгийн ЭМГ

1 жилийн өмнө 202209

Аймгийн Эрүүл мэндийн газар...
Сэлэнгэ аймгийн Статистикийн газарйн

1 жилийн өмнө 202228

Аймгийн статистикийн салбар...
Сэлэнгэ аймгийн ХХААХҮС

1 жилийн өмнө 202180

Аймгийн хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбар ...
Сэлэнгэ аймгийн МХГ

1 жилийн өмнө 202181

Аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар...
Сэлэнгэ аймгийн МХГ

1 жилийн өмнө 167

Сэлэнгэ аймгийн БХБГ

1 жилийн өмнө 202137

Аймгийн барилг хот байгуулалтын газар...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ