Цөөн үгээр

- МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 188 ДУГААР ТОГТООЛ - шинэчлэгдсэн ойн экологи эдийн засгийн үнэлгээгээг үндэслэн хохирол тооцох аргачлал - Нийгмийн халамжийн сангаас үйлчилгээ авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт
Улс, аймаг, ОНХС, СХС-аар хийгдсэн ажил, арга хэмжээний жагсаалт

4 сарын өмнө 84

Улс, аймаг, ОНХС, СХС-аар хийгдсэн ажил, арга хэмжээний жагсаалт...
үйл явдлын мэдээ

4 сарын өмнө 86

төсөл

7 сарын өмнө 202158

төслийн санал...
Сэлэнгэ аймгийн УБГ

7 сарын өмнө 2163

Сэлэнгэ аймгийн ЭМГ

7 сарын өмнө 202142

Аймгийн Эрүүл мэндийн газар...
Сэлэнгэ аймгийн Статистикийн газарйн

7 сарын өмнө 202127

Аймгийн статистикийн салбар...
Сэлэнгэ аймгийн ХХААХҮС

7 сарын өмнө 202132

Аймгийн хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбар ...
Сэлэнгэ аймгийн МХГ

7 сарын өмнө 202130

Аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар...
Сэлэнгэ аймгийн МХГ

7 сарын өмнө 114

Сэлэнгэ аймгийн БХБГ

7 сарын өмнө 202094

Аймгийн барилг хот байгуулалтын газар...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ