Цөөн үгээр

- МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 188 ДУГААР ТОГТООЛ - шинэчлэгдсэн ойн экологи эдийн засгийн үнэлгээгээг үндэслэн хохирол тооцох аргачлал - Нийгмийн халамжийн сангаас үйлчилгээ авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 188 ДУГААР ТОГТООЛ

8 сарын өмнө 390

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 188 ДУГААР ТОГТООЛ...
БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ

9 сарын өмнө 140

БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ...
ШИНЭ КОРОНАВИРУСИЙН ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

9 сарын өмнө 177

ШИНЭ КОРОНАВИРУСИЙН ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ ...
Төрийн захиргааны албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, жагсаалт батлах тухай” Засгийн газрын 2019 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдрийн 275 дугаар тогтоолын хавсралтад дор дурдсан нэмэлт, өөрчлөлт

9 сарын өмнө 306

Төрийн захиргааны албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, жагсаалт батлах тухай” Засгийн газрын 2019 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдрийн 275 дугаар тогтоолын хавсралтад дор дурдсан нэмэлт, өөрчлөлт...
БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖҮҮЛСЭН ХУГАЦААГ СУНГАХ, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

9 сарын өмнө 161

БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖҮҮЛСЭН ХУГАЦААГ СУНГАХ, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ...
“150 мянган айл-Орон сууц” үндэсний хөтөлбөр

9 сарын өмнө 146

“150 мянган айл-Орон сууц” үндэсний хөтөлбөр...
ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР 2020 ОНД АГНАХ, БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

9 сарын өмнө 126

ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР 2020 ОНД АГНАХ, БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ...
Ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр

9 сарын өмнө 202

Ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр...
Атар 4-н тариалангийн тогтвортой хөгжлийн аяныг зарлах тухай

9 сарын өмнө 155

Атар 4-н тариалангийн тогтвортой хөгжлийн аяныг зарлах тухай...
Ахмад настны хөгжил хамгаалал

9 сарын өмнө 142

Засгийн газрын 2019 оны 10 дугаар сарын 30-ны 389 дугаар тогтоол Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ