Цөөн үгээр

- Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө - МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 188 ДУГААР ТОГТООЛ - шинэчлэгдсэн ойн экологи эдийн засгийн үнэлгээгээг үндэслэн хохирол тооцох аргачлал
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 188 ДУГААР ТОГТООЛ

11 сарын өмнө 481

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 188 ДУГААР ТОГТООЛ...
БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ

11 сарын өмнө 159

БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ...
ШИНЭ КОРОНАВИРУСИЙН ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

11 сарын өмнө 191

ШИНЭ КОРОНАВИРУСИЙН ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ ...
Төрийн захиргааны албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, жагсаалт батлах тухай” Засгийн газрын 2019 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдрийн 275 дугаар тогтоолын хавсралтад дор дурдсан нэмэлт, өөрчлөлт

11 сарын өмнө 369

Төрийн захиргааны албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, жагсаалт батлах тухай” Засгийн газрын 2019 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдрийн 275 дугаар тогтоолын хавсралтад дор дурдсан нэмэлт, өөрчлөлт...
БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖҮҮЛСЭН ХУГАЦААГ СУНГАХ, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

11 сарын өмнө 192

БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖҮҮЛСЭН ХУГАЦААГ СУНГАХ, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ...
“150 мянган айл-Орон сууц” үндэсний хөтөлбөр

11 сарын өмнө 171

“150 мянган айл-Орон сууц” үндэсний хөтөлбөр...
ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР 2020 ОНД АГНАХ, БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

11 сарын өмнө 152

ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР 2020 ОНД АГНАХ, БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ...
Ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр

11 сарын өмнө 261

Ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр...
Атар 4-н тариалангийн тогтвортой хөгжлийн аяныг зарлах тухай

11 сарын өмнө 184

Атар 4-н тариалангийн тогтвортой хөгжлийн аяныг зарлах тухай...
Ахмад настны хөгжил хамгаалал

11 сарын өмнө 166

Засгийн газрын 2019 оны 10 дугаар сарын 30-ны 389 дугаар тогтоол Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ